DỊCH VỤ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Phòng thí nghiệm phù hợp theo tiên chuẩn ISO/IEC 17025: 2015 số hiệu VLAT 1.4444

VI
VI EN
DỊCH VỤ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
Ngày đăng: 19/08/2022 02:04 PM

Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 quy định chi tiết về các loại hồ sơ, giấy phép môi trường mà 1 doanh nghiệp cần phải có, tuy nhiên không phải Doanh nghiệp nào cũng có phòng chuyên môn về vấn đề này. 

Các dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần tuân theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật khi đi vào hoạt động.

Để doanh nghiệp hoạt động ổn định dài lâu và đúng theo quy định của pháp luật, Công ty Môi trường Hải Âu cung cấp các dịch vụ về hồ sơ, giấy phép môi trường cần phải có cho từng đối tượng cụ thể:


Dịch vụ tư vấn hồ sơ, giấy phép môi trường của Hải Âu

Đối với dự án đầu tư mới, chưa đi vào hoạt động:

 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường: Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường 2020.
 • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM):
  • Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường 2020
  • Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d ,đ và e khoản 4 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường 2020
 • Giấy phép môi trường (GPMT): Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh chất thải (nước thải, bụi, khí thải) phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định khi đi vào vận hành chính thức.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/01/2022):

 •  Giấy phép môi trường: Dự án đầu tư, sơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có tiêu chí về môi trường như Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh chất thải (nước thải, bụi, khí thải) phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định. (Quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật bảo vệ môi trường 2020)
 • Đăng ký môi trường (ĐKMT): Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có GPMT và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có GPMT (Quy định tại khoản 1 điều 49 Luật bảo vệ môi trường 2020) 

 

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi có ĐTM và GPMT:

 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường: Báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm và nộp trước ngày 05/01của năm tiếp theo.
 • Báo cáo quan trắc môi trường lao động: Thực hiện 01 lần/năm theo NĐ 44/2016/NĐ-CP 15/05/2016 nhằm Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc.

Ngoài ra, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động có các giấy phép như: Giấy phép xả nước thải, sổ chủ nguồn thải, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy phép xử lý CTNH,… đều sẽ được tích hợp vào 1 giấy phép môi trường duy nhất.

Khi khách hàng có nhu cầu liên hệ, đội ngũ tư vấn của Hải Âu sẽ tư vấn chi tiết các vấn đề có liên quan và các hướng giải quyết nhanh nhất cho Qúy khách hàng.


Tư vấn dịch vụ hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Công ty CP DV TV Môi Trường Hải Âu cam kết về dịch vụ hồ sơ môi trường:

 • Trả kết quả đúng thời hạn cam kết;
 • Chi phí lập báo cáo cạnh tranh;
 • Tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan;
 • Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, chuyên nghiệp