DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Phòng thí nghiệm phù hợp theo tiên chuẩn ISO/IEC 17025: 2015 số hiệu VLAT 1.4444

VI
VI EN
DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Ngày đăng: 26/07/2022 10:35 AM

Với mục đích giúp doanh nghiệp quản lý được môi trường làm việc của người lao động, từ đó kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc đối với sức khỏe người lao động. Đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động là chìa khóa dẫn đến việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Công ty Tư vấn Dịch vụ Môi trường Hải Âu là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động, đơn vị đã được công nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/01/2020.

Môi trường lao động là gì?

Môi trường lao động là không gian của khu vực lao động (giành cho các hoạt động lao động) trong đó gồm: Người lao động làm việc cùng với các phương tiện phục vụ cho công việc.


Môi trường lao động là gì?

Môi trường lao động bao gồm nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, khói, hơi khí độc, hóa chất,… Người lao động tiếp xúc thường xuyên với các yếu tố trên vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe, hoặc nặng hơn có thể mắc các bệnh nghề nghiệp tùy vào thời gian tiếp xúc và mức độ độc hại tại nơi làm việc.

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập có hệ thống, phân tích nồng độ các chất ô nhiễm, xác định các yếu tố lý, hóa, sinh của Môi trường lao động, các điều kiện tiếp xúc của Người lao động làm cơ sơ cho việc cải thiện các điều kiện lao động của người lao động, nâng cao hiệu quả công việc.

Việc quan trắc môi trường lao động được quy định cụ thể tại:

  • Khoản 4 điều 16, khoản 2 điều 18, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 ghi rõ: người sử dụng lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất 1 lần/ năm; 
  • Phụ lục III Nghị định 44/2016/NĐ-CP: Biểu mẫu phục vụ công tác quan trắc môi trường lao động; 
  • Phụ lục I Nghị định 39/2016 - Biểu mẫu lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động (Hồ sơ vệ sinh lao động là căn cứ để người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động, cải thiện Điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mục tiêu của dịch vụ quan trắc môi trường lao động là gì ?


Mục tiêu của việc quan trắc môi trường lao động là gì?

 

Kiểm tra việc tuân theo quy định pháp luật tại các Cơ sở sản xuất:

- Biết rõ mức độ các yếu tố môi trường lao động có vượt quá giới hạn cho phép không?

- Cung cấp số liệu cho xí nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất để kiêm soát các yếu tố ô nhiễm môi trường trong nhà xưởng,…

- Kiểm tra hiệu quả các biện pháp an toan lao động, bảo vệ sức khỏe,…

Đánh giá tiếp xúc: 

- Mức độ tiếp xức và khả năng tác hại đến sức khỏe;
- Xác định các căn cứ yếu cầu, mục tiêu kiểm tra sức khỏe người lao động;
- Nhu cầu của test tiếp xúc (sinh hóa, huyết học, Xquang).

Thiết kế chương trình chăm sóc sức khỏe công nhân viên, chương trình nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc:

- Nhu cầu chăm sóc sức khỏe công nhân viên;
- Kiểm soát, khống chế các yếu tố độc hại;
- Quản lý sức khỏe công nhân viên.

Không quan trắc môi trường lao động để nộp báo cáo an toàn vệ sinh lao động có bị xử phạt?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 và  khoản 3 Điều 26  Nghị định 28/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 5. Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều 6; khoản 3, 4, 6 Điều 12; khoản 2 Điều 24; khoản 1 Điều 25; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 26; khoản 5 Điều 40; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 41; khoản 2, 4 Điều 42; khoản 1, 2 Điều 43; các khoản 1, 2, 3 Điều 44; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 45 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Điều 26. Vi phạm quy định về quan trắc môi trường lao động

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu đối với  đơn vị thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường lao động:


Đơn vị thực hiện dịch vụ quan trắc lao động cần gì?

- Tổ chức chỉ được thực hiện quan trắc môi trường lao động sau khi đã được công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 34 Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

- Trước khi thực hiện quan trắc môi trường lao động, tổ chức quan trắc môi trường lao động đảm bảo máy móc, thiết bị phục vụ quan trắc môi trường lao động được hiệu chỉnh, hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình quan trắc môi trường lao động đã cam kết.

- Thông báo trung thực kết quả quan trắc môi trường lao động cho người sử dụng lao động.

Trường hợp kết quả quan trắc môi trường lao động không bảo đảm, cơ sở lao động thực hiện như sau:

- Triển khai biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu yếu tố có hại và phòng chống bệnh nghề nghiệp;

- Tổ chức khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp cho người lao động ở các vị trí có môi trường lao động không đảm bảo;

- Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.


Đảm bảo chất lượng dịch vụ quan trắc môi trường lao động từ Hải Âu

Môi trường Hải Âu là công ty có đủ điều kiện về cơ sở, vật chất trang thiết bị và năng lực theo quy định tại điều 33 Nghị định 44/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và quy định tại khoản 17 điều 1 chương I Nghị định 140/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội.

Chúng tôi luôn cập nhật các quy định mới giúp Doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Rất mong được hỗ trợ, hợp tác và làm việc cùng Quý Doanh nghiệp!