Sơ lượt về Quan trắc môi trường lao động

Phòng thí nghiệm phù hợp theo tiên chuẩn ISO/IEC 17025: 2015 số hiệu VLAT 1.4444

VI
VI EN
Sơ lượt về Quan trắc môi trường lao động
Ngày đăng: 26/07/2022 10:35 AM

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Hải Âu hân hạnh cung cấp dịch vụ Quan trắc môi trường lao động, với mục đích giúp doanh nghiệp quản lý được môi trường làm việc của người lao động, từ đó kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc đối với sức khỏe người lao động. Đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động là chìa khóa dẫn đến việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Môi Trường Hải Âu là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động, đơn vị đã được công nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/01/2020.

Sơ lượt về Môi trường lao động:

Môi trường lao động là không gian của khu vực lao động (giành cho các hoạt động lao động) trong đó gồm: Người lao động làm việc cùng với các phương tiện phục vụ cho công việc.

Môi trường lao động bao gồm nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, khói, hơi khí độc, hóa chất,… Người lao động tiếp xúc thường xuyên với các yếu tố trên vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe, hoặc nặng hơn có thể mắc các bệnh nghề nghiệp tùy vào thời gian tiếp xúc và mức độ độc hại tại nơi làm việc.

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập có hệ thống, phân tích nồng độ các chất ô nhiễm, xác định các yếu tố lý, hóa, sinh của Môi trường lao động, các điều kiện tiếp xúc của Người lao động làm cơ sơ cho việc cải thiện các điều kiện lao động của người lao động, nâng cao hiệu quả công việc.

Việc quan trắc môi trường lao động được quy định cụ thể tại:

  • Khoản 4 điều 16, khoản 2 điều 18, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 ghi rõ: người sử dụng lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất 1 lần/ năm; 
  • Phụ lục III Nghị định 44/2016/NĐ-CP: Biểu mẫu phục vụ công tác quan trắc môi trường lao động; 
  • Phụ lục I Nghị định 39/2016 - Biểu mẫu lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động (Hồ sơ vệ sinh lao động là căn cứ để người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động, cải thiện Điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Yêu cầu đối với  đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động:

  • Tổ chức chỉ được thực hiện quan trắc môi trường lao động sau khi đã được công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 34 Nghị định 44/2016/NĐ-CP.
  • Trước khi thực hiện quan trắc môi trường lao động, tổ chức quan trắc môi trường lao động đảm bảo máy móc, thiết bị phục vụ quan trắc môi trường lao động được hiệu chỉnh, hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.
  • Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình quan trắc môi trường lao động đã cam kết.
  • Thông báo trung thực kết quả quan trắc môi trường lao động cho người sử dụng lao động.

Trường hợp kết quả quan trắc môi trường lao động không bảo đảm, cơ sở lao động thực hiện như sau:

  • Triển khai biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu yếu tố có hại và phòng chống bệnh nghề nghiệp;
  • Tổ chức khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp cho người lao động ở các vị trí có môi trường lao động không đảm bảo;
  • Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Môi trường Hải Âu có đủ điều kiện về cơ sở, vật chất trang thiết bị và năng lực theo quy định tại điều 33 Nghị định 44/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Chúng tôi luôn cập nhật các quy định mới giúp Doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Rất mong được hỗ trợ, hợp tác và làm việc cùng Quý Doanh nghiệp!