Xử lý môi trường - MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU

Xử lý môi trường - MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU

Xử lý môi trường - MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU

Xử lý môi trường - MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU

Xử lý môi trường - MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU
Xử lý môi trường - MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU

Xử lý môi trường

Tổng quan dịch vụ xử lý nước thải

Ngày đăng: 18:51 02-11-2016
Ngày nay, khi nguồn nước ngày càng ô nhiễm đe dọa ảnh hưởng đến sức khỏe con người, việc xử lý nước thải được đặt ra cấp thiết. Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường giúp doanh nghiệp...

Xử lý bụi

Ngày đăng: 19:06 02-11-2016
Bụi là chất ô nhiễm không khí dạng hạt phổ biến nhất. Việc xử lý bụi có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình sản xuất của các nhà máy cũng như môi trường xung quanh.

Xử lý khí thải

Ngày đăng: 19:20 02-11-2016
Hầu hết lượng khí phát sinh từ quá trình đốt củi, than, … chưa qua xử lý vượt quá tiêu chuẩn khí thải cho phép theo QCVN 19/2009/BTNMT. Trong đó gần 99% các sản phẩm của quá trình cháy là...
backtop