Tư vấn môi trường - MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU

Tư vấn môi trường - MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU

Tư vấn môi trường - MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU

Tư vấn môi trường - MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU

Tư vấn môi trường - MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU
Tư vấn môi trường - MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU

Tư vấn môi trường

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 14:24 02-11-2016
Tư vấn thực hiện các dịch vụ về môi trường như sau: Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường Kế hoạch bảo vệ môi trường, Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 14:42 02-11-2016
I - Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014. Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015. Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm...
backtop