CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Phòng thí nghiệm phù hợp theo tiên chuẩn ISO/IEC 17025: 2015 số hiệu VLAT 1.4444

VI
VI EN
CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Ngày đăng: 25/08/2022 02:35 PM

III.DỰ ÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ; HỒ SƠ HOÀN THÀNH XẢ THẢI; KHAI THÁC NƯỚC NGẦM/ PROJECTS OF SYSTEM HANDLING; REPORTING DISCHARGE COMPLETE; GROUNDWATER EXTRACTION

TT/

No.

Tên dự án/

Name of project

Năm thực hiện The year

Nguồn vốn Source of capital

Chủ dự án

Client

 1.  

Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm và lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án: CUCHI FACTORY-ENVIRONMENT PROTECTION CONFIRMATION PROJECT” tại Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh

2020

CSH

Owner

Công Ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam

Unilever Vietnam International Company Limited

 

 1.  

Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm và lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án công ty TNHH Taitan Việt Nam tại Lô C-4A-CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Planning test operation and making a report to confirm the completion of environmental protection works for the operation phase of the project Taitan Vietnam Co., Ltd. at Lot C-4A-CN, Bau Bang Industrial Park expansion , Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province

2020

 

CSH

Owner

Công Ty TNHH Taitan Việt Nam

Taitan Vietnam Co., Ltd

 

 1.  

Liên doanh với Trung tâm Sinh thái Môi trường và Tài nguyên (CEER) vận hành, bảo trì, bảo hành lấy mẫu hệ hống XLNT thải tại văn phòng Công ty công nghiệp nặng Doosan Việt Nam tại Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2/

Joint venture with Center of Ecology, Environment and Resources (CEER) to operate, maintain and sample the wastewater treatment system at the office of Doosan Heavy Industry Vietnam at Nghi Son 2 Thermal Power Plant

2020

CSH Owner

Công ty công nghiệp nặng Doosan Việt Nam/

Doosan Heavy Industries Viet Nam Co.,ltd

 1.  

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Việt Thắng Jean công suất 360m3/ngày đêm

Dossier of application for renewal of underground water exploitation license of Viet Thang Jean Co., Ltd. with a capacity of 360m3/day and night

2017

CSH

Owner

Công ty TNHH Việt Thắng Jean

Viet Thang Jean Co., Ltd

 1.  

Báo cáo kết quả thực hiện

Công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành - phân xưởng sản xuất sợi, công suất 15.265 tấn/năm thuộc dự án nhà máy sản xuất sợi, vải dệt kim ilshin việt nam

Report on implementation results

Environmental protection works in service of the operation phase - yarn production workshop, with a capacity of 15,265 tons/year, belonging to the project of ilshin Vietnam knitted and yarn factory.

2017

CSH

Owner

Công ty TNHH Ilshin Việt Nam

Ilshin Vietnam Co., Ltd

 

 1.  

Báo cáo kết quả thực hiện

Công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành - nhà máy sản xuất sợi màu brotex (việt nam) – giai đoạn III, quy mô 10.200 tấn sợi/năm (không nhuộm gia công); 15.000 tấn bông chưa nhuộm màu (bông chải thô và chải kỹ/năm)

Report on implementation results

Environmental protection works for the operation phase - brotex color yarn factory (Vietnam) - phase III, with a scale of 10,200 tons of yarn/year (without dyeing and processing); 15,000 tons of undyed cotton (carded and combed cotton/year)

2017

CSH

Owner

Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)

Brotex (Vietnam) Co., Ltd.

 

 1.  

Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước công suất 120 m3/ngày đêm cho Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam

Applying for permits to discharge waste water into receiving water capacity of 120 m3/day for Mercedes Benz Vietnam Co.,Ltd

2016

CSH

Owner

Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam


Mercedes Benz Vietnam Co., Ltd

 1.  

Lập hồ sơ khai thác nước ngầm công suất 360 m3/ngày đêm cho Công ty TNHH Việt Thắng Jean

Reporting on groundwater extraction capacity of 360 m3 / day for Viet Thang Jean Co.,Ltd

2016

 

CSH

Owner

Công ty TNHH Việt Thắng Jean

Viet Thang Jean Co., Ltd

 

 1.  

Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước công suất 360 m3/ngày đêm Công ty TNHH Việt Thắng Jean Applying for permits to discharge waste water into receiving water capacity of

360 m3/day for Viet Thang Jean Co.,Ltd

2016

CSH

Owner

Công ty TNHH Việt Thắng Jean

Viet Thang Jean Co., Ltd

 1.  

Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước công suất 30 m3/ngày đêm cho Công ty TNHH Sản xuất giấy Á Châu

Applying for permits to discharge waste water into receiving water capacity of 30 m3 / day for production of paper A Chau Co.,Ltd

2016

CSH

Owner

Công ty TNHH Sản xuất giấy Á Châu

Asia Paper Production Co., Ltd

 

 1.  

Báo cáo kết quả thực hiện Công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành - nhà máy sản xuất sợi màu brotex (việt nam), quy mô 15.000 tấn/năm

Report on implementation results of environmental protection works for the operation phase - brotex color yarn factory (Vietnam), scale of 15,000 tons/year

2016

CSH

Owner

Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)

Brotex (Vietnam) Co., Ltd.

 

 1.  

Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành - Nhà máy sản xuất sợi màu Brotex (Việt Nam) – giai đoạn 2, quy mô 42.000 tấn/năm

Report on the results of environmental protection works for the operation phase - Brotex color yarn factory (Vietnam) - phase 2, scale 42,000 tons/year

2016

CSH

Owner

Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)

Brotex (Vietnam) Co., Ltd.

 

 1.  

Xin phép xả nước thải vào nguồn nước với công suất xả nhỏ hơn 100m3/ngđ Applying          for permits to discharge wastewater into water with small discharge capacity than 100m3 / day

2014

CSH

Owner

CN Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn – Cảng Tân Thuận

Saigon port – Tan Thuan Port Co., Ltd Branch

 1.  

Lập báo cáo tình hình công tác bảo vệ môi trường tại cảng hàng không sân bay năm 2014

Reporting on environmental protection at airports 2014

2014

CSH

Owner

Cảng Hàng không Pleiku- TCT cảng hang không Pleiku

Pleiku Airport (PLA)

 1.  

Xử lý nước thải sản xuất chăn nuôi heo giống – công suất 100m3/ngđ – Chủ đầu tư Công ty TNHH Di truyền Japfa Hypor

Waste water treatment plant of pig production - capacity of 100m3 / day - Investors Japfa Hypor Genetics Co., Ltd.

2012

CSH

Owner

Công ty TNHH XD và TM An Tâm An Tam Construction and trading Co., Ltd

 

Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý khách hàng trong thời gian tới.