PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu có chức năng nhiệm vụ về lĩnh vực Phân tích và tư vấn môi trường nước, không khí, đất. Công ty chúng tôi phấn đấu để PTN trở thành đơn vị tốt nhất cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng môi trường dựa trên cơ sở:

  • Bảo đảm sự tin cậy của kết quả thử nghiệm do P.Thử nghiệm thực hiện.
  • Phương châm hoạt động của chúng tôi là “CHÍNH XÁC – TẬN TÌNH – HIỆU QUẢ.
  • Đào tạo đội ngũ nhân viên đủ năng lực và nhận thức được tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của pháp luật về chế định. Luôn xem xét cải tiến năng lực hệ thống thiết bị nhằm đảm bảo tính ổn định của dịch vụ và thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  • Mọi cán bộ công ty và PTN hoàn toàn không bị bất kỳ áp lực (kể cả nội bộ và bên ngoài) làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích.
  • Quyết tâm xây dựng, thực hiện và tuân thủ hệ thống chất lượng PTN theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Giải quyết thoả đáng các khiếu nại của khách hàng.

Tin tức khác

backtop